novinky

Info o akci

Přijeď načerpat elixír skautingu do východočeského městečka Litomyšl. Skautské setkání se uskuteční 18. – 20. listopadu 2016.

Elixír, setkání vedoucích oddílů, těch, kteří se podílí na vedení oddílu (od 16 let) a kvalitních lektorů nad zajímavými tématy. Pro oddílovou praxi i pro život. Pro registrované členy Junák -český skaut, z.s. činí účastnický poplatek 360 kč. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování (sobota – snídaně, oběd, večeře; neděle – snídaně), pitný režim. Více informací obdrží přihlášení zájemci před akcí.

Tým Elixíru je zcela připravený bojovat s nepříjemnou bariérovostí, jenž ohrožuje přítomnost zájemců s jakýmkoliv postižením. Máš-li specifické požadavky vzhledem ke svému znevýhodnění, napiš na email v záložce kontakty. Společně vše vyřešíme!

 

přihlašování

Přihlášení na Elixír probíhá za pomoci formuláře níže až do 14. října. Instrukce k platbě zašleme registrovaným účastníkům v emailu.

přihlašovací formulář

program

Účastníci si namíchají svůj elixír z těchto oblastí:

  • osobní rozvoj

  • já a děti

  • oddílový tým

  • za hranice oddílu

Se svými zkušenostmi se podělí Skautský institut, Skauti na Zemi, Skauting pro všechny, TDC. Dále Strategický odbor, Duchovní odbor, Persoodbor, Roverský odbor, Eko-odbor, Mezinárodní odbor, Odbor vlčat a světlušek. A také mnoho významných skautských osobností.

Lektorský tým

Mgr. Petra Vacková – Péťa

Mgr. Petra Vacková – Péťa

“Krásný příběh, užitečná metoda, jak se postavit ke konfliktům ve skupině dětí, mladých lidí i dospělých. Kruhy obnovy se mi zdají být užitečným nástrojem právě pro nás skauty a naše děti v oddílech.”


“Nové výzvy, které nejen pro roverský věk mohou pomoci zanechat svět o trochu lepším, než když jsme na něj přišli. Osobně vnímám, že v tomto nástroji je velká síla, proto bych je ráda představila ostatním. Přijďte se dozvědět víc a vyzkoušet si, jak se taková informovaná akce dá dělat, jak ji zapojit do programu RR a starších skautů.”


“Otázkou ochrany a psychické bezpečností dětí se zabývám už více než 15 let a to nejen skrze své působení na Lince bezepčí. Ve skautu máme nad dětmi velkou moc a je velké umění s ní dobře zacházet – dobře tak, abychom nezanechávali šrámy na dětské duši, které se životem nemusí zahojit.”

(Pokračování textu…)

Skauti na Zemi

Skauti na Zemi


“Cílem projektu je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání.”

(Pokračování textu…)

Jana Vytásková – Ferda

Jana Vytásková – Ferda

“Téma mi umožňuje skloubit moje skautské zkušenosti s psychologií, kterou jsem vystudovala. Na téma benjamínků a vymezení této věkové kategorie se také dlouhodobě zaměřuji.”

(Pokračování textu…)

Kristýna Koutenská – Vilík

Kristýna Koutenská – Vilík

“Jsem na to už dost stará, jsem máma a taky doktorka. Všechny ty tři body míří k tomu, že o tom už něco vím a že bych ráda pomohla s uchopením tématu sexuální výchovy těm, kteří nejsou dost staří, mámy nebo doktoři.”

(Pokračování textu…)

Vít Koutenský – Pudil

Vít Koutenský – Pudil

„V profesním životě pracuji jako personální ředitel a projektový manažer a rád se podělím o svůj pohled na to, jak “prodat” své zkušenosti nejen ze skautingu.“

(Pokračování textu…)

Skautský institut

Skautský institut


“Pečujeme o paměť skautingu, popularizujeme ji a zpřístupňujeme k bádání. Ptáme se, jakou stopu nechává skauting na světě.”

(Pokračování textu…)

kontakt

Při jakékoliv otázce se na nás obraťte přes emailovou adresu elixir@skaut.cz