EliXír 2012 Dejme vedení šťávu

Co je EliXír 2012?

EliXír 2012 je vzdělávací akce určená pro všechny členy Junáka, ktěří vedou skautské oddíly nebo při jejich vedení pomáhají. Jedná se již o čtvrtý ročník - předešlé se uskutečnily v Pardubicích, Brně a Kladně a zúčastnilo se jich dohromady již kolem 1600 lidí.

Akce je určena pro:

pro vedoucí oddílů všech věkových kategorií (činovníky, na kterých stojí vedení oddílů). Oproti předchozím ročníkům je program zaměřen na kategorii vedoucích (dříve byla i samostatná kategorie roverů a rangers). Mladším účastníkům z řad R&R pomáhajících u vedení oddílů se nebráníme, ale nebude pro ně speciálně uzpůsoben program.

 

Na co se můžete těšit na EliXíru 2012

  • Řešení problémů v současném oddílu
  • Programy zaměřené na hlubší pochopení nového programu
  • Konkrétní náměty na oddílovou činnost podle nového programu
  • Setkání se zkušenými lektory, kteří mohou poradit s Vašimi oddílovými problémy
  • Programy pro aktivní odpočinek a dobití baterek
  • Setkání se spoustou známých či zatím neznámých lidí

Prezentace kurzů

Pokud chcete na EliXíru 2012 prezentovat svůj kurz nebo akci budete mít dvě možnosti:

  • Papírová propagace: na EliXíru bude vyčleněna plakátovací plocha, kde se můžete prezentovat. Plakáty si přivezte s sebou až na místo.
  • Elektronická propagace: pokud pošlete na info.elixir2012@gmail.com svou prezentaci v elektronické podobě (ppt, avi, DVD, jpg, gif, další podle dohody) do délky trvání 30 sec., bude tato zařazena do úvodního ceremoniálu a další prezentace v průběhu EliXíru 2012. Elektronická verze musí být odeslána do 10.3.2012.
  • Další možnosti prezentace (výstava, trenažén čekatelského kurzu,...) je na dohodě na info.elixir2012@gmail.com

 ©2008 Maple webdesign
Junák - svaz skautů a skautek ČR  |  EliXír 2012 - dejme vedení šťávu |  Akce probíhá za podpory MŠMT